close

Flygplan

SK 61D

Beagle B 125 Bulldog

Individnummer: 61055
Märkning: Under nosspetsen kodsiffra 55; på bakkroppen kronmärke och flottiljnummer 5; på fenan kodsiffra 55

Placering: Magasinerad på Jämtlands flyg- och lottamuseum, Optands flygfält, Östersund

Exemplaret av SK 61 som Jämtlands flyg- och lottamuseum visar saknar ingenting. Flygplanet är i samma skick som när det lämnade flygvapnet.

Beagle B 125 Bulldog är ett enmotorigt propellerflygplan som utvecklades av det brittiska företaget Beagle Aviation och serietillverkades av Scottish Aviation, också brittiskt.

Flygvapnet behövde ett nytt skolflygplan som skulle ersätta SK 50 i den grundläggande flygutbildningen. Efter utvärdering av olika alternativ föll valet på Beagle B 125 Bulldog. Försvarsmakten lade en order på sammanlagt 78 flygplan som blev levererade under åren 1971 till 1974. Av dessa skulle flygvapnet få 58 stycken och armén 20 stycken. I flygvapnet fick Bulldog beteckningarna SK 61A och SK 61B. De flygplan som kom till armén fick beteckningen FPL 61C. Efter 1987 hade flygvapnet inte längre behov av SK 61 som skolflygplan. Det var då som flygeleverna började få den grundläggande flygutbildningen direkt på jetflygplan – SK 60.

SK 61A fanns i femtiotvå exemplar i flygvapnet. Det var ett standardskolflygplan med plats för tre personer. Lärare och elev satt sida vid sida och i baksätet fanns plats för en passagerare.

SK 61B fanns i sex exemplar i flygvapnet och hade plats för tre personer. Flygplanet kunde också bära en robot, RB 53, monterad på högra vingspetsen. Viggenpiloter övade med SK 61B för att lära sig hantera robotvapnet.

SK 61C fanns i femton exemplar i flygvapnet. År 1989 blev de överförda från armén där de hade haft beteckningen FPL 61.

SK 61D och E var ett antal SK 61A som blev utrustade med instrumentering för civil pilotutbildning.

Flygplanet som Jämtlands flyg- och lottamuseum visar blev levererat till flygvapnet 1972 och baserat på Krigsflygskolan F 5 i Ljungbyhed. Flygplanet modifierades under 1980-talet till D-versionen. Det är helt komplett och i originalskick. År 2001 blev flygplanet taget ur militär tjänst och överfört till Flygvapenmuseum. Sedan 2008 är det deponerat till Jämtlands flyg- och lottamuseum.

Scottish Aviation Bulldog tillverkningsnummer BH100/173

Kuriosa:

För användning under snöiga förhållanden behövde SK 61 skidor som kunde sättas fast på landningsstället. Många olika typer av skidor blev testade. Till slut föll valet på de finska Lentohuoltoskidorna

Flygplan keyboard_arrow_down SK 50B