close

Flygplan

SK 50B

Saab 91 Safir

Individnummer: 50020
Märkning: I nosspetsen kodsiffra74; på bakkroppen kronmärke och flottiljnummer 4; på fenan kodsiffra 74.

Placering: Magasinerad på Jämtlands Flyg- och lottamuseum, Optands flygfält, Östersund

Med det här flygplanet har blivande piloter och tekniker lärt sig sina yrken.

Saab 91 Safir är ett enmotorigt propellerflygplan som utvecklades av Saab i Linköping och som blev en stor exportframgång för företaget. Prototypen kom i luften för första gången i november 1945. När serietillverkningen upphörde 1966 hade Saab tillverkat 323 exemplar av flygplanet i fem olika versioner. Det svenska flygvapnet köpte tre av versionerna.

Många länder har haft Saab 91 Safir i militär tjänst, till exempel Etiopien, Tunisien, Norge, Finland och Österrike.

91A: Redan 1947 köpte det svenska flygvapnet tio stycken flygplan för transporter och sambandsuppgifter. Flygplanet hade plats för tre personer och fick i flygvapnet beteckningen TP 91.

91B: Flygvapnet köpte 75 stycken flygplan, dessa var licenstillverkade i Nederländerna. I det svenska flygvapnet fick de beteckningen SK 50B. Flygplanet, som har plats för tre personer, tjänstgjorde som skolflygplan i flygvapnets grundläggande flygutbildning.

91C: Saab levererade fjorton stycken till flygvapnet 1960. Flygplanen var tillverkade på Saab i Linköping och fick beteckningen SK 50C i flygvapnet. SK 50C hade plats för fyra personer och i vissa av dem fanns utrustning för civil instrumentflygning.

91D: Flygplanet har i stort sett samma konstruktion som 91C, men en annan motor. Flera utländska flygvapen har använt Saab 91D Safir i den grundläggande flygutbildningen.

Flygplanet blev godkänt och levererat till flygvapnet 1953. Det har varit baserat på Krigsflygskolan F 5 i Ljungbyhed och Västmanlands flygflottilj F 1 i Västerås. År 1991 blev det taget ur tjänst och överfört till Flygvapenmuseum. Under en period var flygplanet placerat vid en verkstadsskola i Västerås och fungerade som studieobjekt för blivande flygtekniker. Sedan 2008 har Flygvapenmuseum deponerat Safiren till Jämtlands flyg- och lottamuseum i Östersund. Flygplanet har aldrig tillhört Jämtlands flygflottilj F 4 på Frösön, märkning till ”4” har skett på museet sedan flygplanet kommit dit. Museet visar inte flygplanet för allmänheten utan förvarar det i magasin.

Saabs tillverkningsnummer 91.222.

Kuriosa:

För att visa att det är ett skolflygplan har det stora orangefärgade fält målade på fram- och bakkroppen, på vingarna och på stabilisatorn.

Flygplan keyboard_arrow_down SK 61C 61070