close

Flygplan

J 35B Draken 35221

Saab 35 Draken

Individnummer: 35221
Märkning: På framkroppen kronmärke och flottiljnummer 18; på fenan, som är målad blå med gul framkant, finns fyra stiliserade Saab 35 Draken samt texten Acro Deltas – allt i gult.

Placering: Utställd på Österlens flygmuseum, Östra Vemmerlöv, Östbo, Gärsnäs

Österlens flygmuseum visar en alldeles vanlig J 35B som efter sin pensionering blev uppiffad till stjärna.

Saab 35 Draken är ett militärt jetflygplan som utvecklades och byggdes av Saab i Linköping.

I flygvapnet skulle det ersätta J 29 Tunnan, J 32 Lansen och J 34 Hawker Hunter. Flygförvaltningens krav var att Saab skulle konstruera ett överljudsflygplan som snabbt kunde stiga till hög höjd för att bekämpa fientliga kärnvapenbärande bombflygplan. Med Drakens speciella design, smal flygkropp och dubbel deltavinge, uppfyllde Saab kraven.

Designen blev utvärderad i ett provflygplan med projektnamnet Saab 210. Provflygplanet var cirka 30 procent mindre än det slutgiltiga flygplanet. I oktober 1955 flög den första fullskaliga prototypen och serieleveranserna till flygvapnet började i december 1959. Draken flög snabbare än något tidigare svenskt flygplan. Men det fungerade också mycket bra i låg fart och kunde landa på flygvapnets vägbaser. Saab konstruerade också en spaningsversion och en tvåsitsig skolversion av Draken. Saab exporterade draken i olika versioner till Danmark, Finland och Österrike.

Saabs arbete med att utveckla och förbättra J 35 Draken pågick jämsides med tillverkning och leverans av A-versionen. En ny version, J 35B, byggdes i 73 exemplar under åren 1962 till 1963. Det nya flygplanet fick bland annat bättre radar, bättre sikte och dessutom möjlighet att bära två raketkapslar. J 35B var den första version av Draken som digitalt kunde ta emot information och kommandon från stridsledningssystemet STRIL 60.

Saab levererade det här exemplaret till flygvapnet 1962. Det har varit placerat på Upplands flygflottilj F 16 i Uppsala, på Saab och på Södertörns flygflottilj F 18 i Tullinge. Efter 1 074 flygtimmar blev det kasserat 1973 och överfört till Flygvapenmuseum. År 2009 kom flygplanet till F 18 igen, denna gång för renovering. Arbetet utfördes av medlemmar ur F 18 kamratförening. De målade flygplanet som en individ i Acro Deltas, den mycket berömda uppvisningsgruppen från F 18. Det här exemplaret har dock inte ingått i Acro Deltas. Flygplanet saknar motor och invändig utrustning.

Kuriosa

Uppvisningsgruppen Acro Deltas flygplan var målade på detta sätt bara under en kort tid. Acro Deltas hade sex flygplan, fyra ordinarie och två i reserv.

Flygplan keyboard_arrow_down J 34