Flygarfigurer

Tälj en flygarfigur och hedra omkomna flygare!

Flygvapenmuseum ber om hjälp från medskapare i hela landet! Under 1900-talets första halva, när det svenska flygförsvaret var under utveckling, omkom 572 personer i haverier. Flygvapenmuseum vill hedra var och en av dessa med en egen träfigur i den nya utställningen ”Flygfärdig – det svenska Flygvapnet tar form”. Och nu kan du vara med och bidra med en träfigur!

Alla som vill får vara med och hedra flygarna genom tälja en träfigur, som sedan har chans att komma med i utställningen. Figurerna behöver inte se precis likadana ut, och det spelar ingen roll alls om du är proffs eller helt ovan att tälja. På bilden ovan syns några påbörjade exempel som några av våra yngre besökare täljde under en workshop på sportlovet.

Hur ska flygarfiguren se ut?

Flygarfiguren kan se ut hur du vill. Men det finns några regler – din figur ska vara:

Hur vet jag om min flygarfigur kommer med i utställningen?

Flygvapenmuseum förbehåller sig rätten att välja ut vilka av de inskickade bidragen som passar bäst i utställningen. Tyvärr finns inte möjlighet att skicka din inlämnade figur i retur.

I utställningen kommer det inte att synas vem som har täljt vilken figur, utan alla flygarfigurer kommer att bli anonyma.

Vart skickar jag min flygarfigur?

Flygvapenmuseum
Carl Cederströms gata 2
586 63 Linköping

Märk paketet med ”Flygarfigurer”

Jag vill inte skicka min flygarfigur, kan jag lämna in den någonstans?

Du som vill kan lämna in den på något av dessa ställen:

När behöver jag senast skicka min flygarfigur?

Senast 12 juni behöver du skicka in din figur för att den ska ha chans att komma med till själva öppningen av utställningen den 17 juni. Men vi fyller kontinuerligt på med fler figurer även efter att utställningen har öppnat.

Mer om flyghaverierna mellan 1900 och 1950

Från och med 1911 finns det flygplan inom den svenska militären, och redan från början fanns det – som vid all militär verksamhet – risker. Den första registrerade olyckan med dödlig utgång skedde 1915. 

Forskarna Bertil Andersson och Christer Magnusson, har forskat kring dödsolyckor från militärflygets första tid. Med hjälp av uppgifter om olyckorna från bland annat Försvarets materielverks haveriliggare, har de satt ihop ett register. I registret finns datum, flygplanstyp, flottilj, besättning, orsak och geografisk plats för haverierna. Läs mer och ladda ner hela registret på Riksarkivets webbplats