Fakta: Flygplanet SK 60

Här kan du läsa en fördjupad faktatext och historiebakgrund till SK 60 – skolflygplanet som går i pension 2024.

Utbildningen av flygvapnets flygförare har i huvudsak genomförts på F 5, Ljungbyhed,1926-1998 och på Malmen, Linköping.

Utbyggnaden av Flygvapnet från och med mitten av 1930-talet ställde nya krav på utbildningen och skolflygplanen. Skolmaskinerna på den tiden var färgglada så att eleverna skulle vara väl synliga i lufthaven. På den tiden satt lärare och elev i rad men i och med Sk 25, Bücker Bü 181 Bestmann, ändrades detta till att lärare och elev satt bredvid varandra. Under andra världskriget användes en rad olika skolflygplan och många flygförare utbildades. I början av 50-talet kom SK 50, Saab 91 Safir som kom att bli en trotjänare under 40 år.

Ett jetdrivet skolflygplan

Redan i slutet av 1950-talet såg sig flygvapnet om efter ett jetdrivet skolflygplan. Kraven från Kungliga Flygförvaltningen var att det nya skolflygplanet också skulle kunna fungera som attackflygplan och spaningsflygplan. På Saab i Linköping pågick det civila projektet Saab 105, ett företags- eller direktionsflygplan. Efter ett antal modifieringar uppfyllde Saab 105 Flygförvaltningens krav.

Den 29 juni 1963 genomförde piloten Karl-Erik Fernberg den första provflygningen med prototyp 105-01. År 1964 tecknade flygvapnet ett avtal med Saab och beställde 150 exemplar av det tvåmotoriga jetflygplanet. Nu var de färgglada mönstren borta och maskinerna målades i mörkblå och mörkt olivgrön med gråblå undersida. 2023 firade flygplanstypen 60 år sedan provflygningen och i samband med detta fick 60105 en specialmålning i 30-talsanda med gult, rött och med vita kronmärken.

Elev och lärare satt fortfarande bredvid varandra men den stora nyheten var att nu startade eleven sin flygkarriär med jetflyg!

Olika versioner

Flygplanet fick den militära beteckningen SK 60 och fanns i fem versioner:

SK 60A

Ett tvåsitsigt skolflygplan där lärare och elev sitter sida vid sida i katapultstolar. Från den 17 juli 1967 har många blivande piloter fått sin jetskolning i det flygplanet.

SK 60B

En attackversion som under vingarna har balkplatser för raketer eller kapslar för automatkanoner.

SK 60C

En vidareutveckling av SK 60B och skulle användas för fotospaning. Flygplanet har förlängd nos med plats för panoramakamera och infrarödsökare (IR-sökare). Typen fick på grund av den långsmala nosen smeknamnet Myrsloken.

SK 60D

Ett fyrsitsigt civilmilitärt skol- och transportflygplan. Tre stycken SK 60A modifierades i mitten av 1970-talet efter ett förslag om en civilinriktad flygutbildning avsedd för reservofficerare. Piloter som fick den här utbildningen skulle inte flyga stridsflygplanen Draken och Viggen. Flygplanen fick bland annat civil radio- och navigeringsutrustning och instrumenten var graderade i fot och knop i stället för i meter och km/h. De hade inga katapultstolar utan fyra fasta stolar.

SK 60E

Den version som från 1978 användes vid den förberedande civila flygutbildningen FCFU på F 5 i Ljungbyhed. Flygplanen är SK 60A som blev anpassade till civila normer på samma sätt som SK 60D. Sammanlagt blev tio stycken flygplan E-modifierade.

Vidareutveckling

Under 1990-talet fick SK 60 förbättrade prestanda i och med att de franska Turbomeca-motorerna, med svensk militär beteckning RM 9, ersattes av den starkare amerikanska motorn RR-Williams FJ 44 med svensk militär beteckning RM 15.

Sammanlagt har 150 individer SK 60 i olika versioner levererats till Flygvapnet. Ytterligare 40 individer såldes till Österrike i form av Saab 105OE (även känd som Saab 105Ö), som var utrustad med exportversionernas kraftigare motorer av typen General Electric J85 17B.

Bevarande

I Flygvapenmuseums samlingar finns i dagsläget sexton maskiner bevarade. I och med den stundande avvecklingen kommer antalet bevarade maskiner att öka och det är inte osannolikt att några kommer att leva kvar som veteranflygplan. Swedish Airforce Historic Flight har lånat en av Flygvapenmuseums maskiner, 60140, och den flyger som veteranflygplan med de gamla RM 9 motorerna.