2 januari, 2024

Visning: Kalla kriget och den nedskjutna DC-3:an

Hur kom det sig att ett av världens starkaste flygvapen utvecklades i Sverige under denna tid? Och vad låg bakom det dramatiska försvinnandet av en svensk DC-3:a på spaningsuppdrag? Kommande datum Datum för kommande

24 april, 2023

Visning: Magasinshangaren

Ta chansen att komma riktigt nära några av våra unika flygfarkoster som sällan visas för allmänheten. Vid vissa speciella tillfällen öppnar vi vår magasinhangar och bjuder in besökare till en exklusiv, guidad visning av

3 maj, 2022

Visning: TP 85 Caravelle – signalspaning under kalla kriget

Flygplanet TP 85 (Sud Aviation SE-210 Caravelle III) flögs av flygvapnet för FRA, Försvarets radioanstalt, mellan 1974 och 1998. Planet användes för signalspaning, att inhämta underrättelseinformation, och flögs över svenskt och internationellt vatten. Flygplanet