Villkor årskort

 1. Årskortet gäller under 12 månader från det att kortet aktiveras.
 2. Årskortet berättigar till entré till Flygvapenmuseum i Linköping och Armémuseum i Stockholm. Programaktiviteter ingår ej.
 3. Borttappat kort ersätts ej.
 4. Årskortet är personligt och ska visas upp i entrén.
 5. Innehavarens namn ska textas på kortets baksida.
 6. Receptionspersonal har rätt att kontrollera legitimation så att kortet inte missbrukas.
 7. Årskort säljs i museibutiken.
 8. Köp av årskort återbetalas ej.
 9. Museerna förbehåller sig rätten att justera öppettider.
 10. Museerna har rätt att uppdatera villkoren med omedelbar verkan.
 11. Museerna förbehåller sig rätten till justering av priser och rabatter utan föregående avisering.
 12. Kortköparens personuppgifter sparas ej.

/Villkor senaste uppdaterat: 13 januari 2023