Guidad visning

Visning: TP 85 Caravelle – signalspaning under kalla kriget

Flygplanet TP 85 (Sud Aviation SE-210 Caravelle III) flögs av flygvapnet för Försvarets radioanstalt (FRA) under åren 1974 till 1998. Det användes för signalspaning för att inhämta underrättelseinformation, och flögs över svenskt och internationellt vatten. Flygplanet var baserat på Malmen, Linköping och är idag restaurerat för att visa hur flygplanet användes under 1970- och 1980-talen.

Vi erbjuder en exklusiv och närgången inblick i hur FRA:s operatörer arbetade under den senare delen av kalla kriget. Det var en tid då FRA:s uppgift som ”larmklocka” åt det svenska försvaret var högst aktuell.

Pris 175 kr, gratis för ungdomar upp till 19 år. Begränsat antal platser. Förbokning via Timecenter.

Praktisk information
  • info

    Tillgänglighet: På grund av begränsad framkomlighet är visningen endast tillgänglig för personer som kan gå obehindrat utan hjälpmedel. Under sommarmånaderna kan det även bli mycket varmt inne i flygplanskroppen.

    Nya datum läggs upp löpande.