30 november, 2021

TP 46 De Havilland DH 104 Dove

Individnummer: 46002 (Fiktivt individnummer)Märkning: Renovering pågår varför flygplanet saknar märkning. Placering: Utställd på Österlens flygmuseum, Östra Vemmerlöv, Gärsnäs En duva satt på en gren … Den flög länge och har till slut byggt bo

20 oktober, 2021

TP 4 Nr A 932. N9887A. C/nr Nov. 2052 D.

Beech Aircraft Corporation, Beechcraft 18R Individnummer: Nr A 932. N9887A. C/nr Nov. 2052 D.Märkning: Efter renovering får maskinen på bakkroppen kronmärke, rödakorsmärke och kodsiffra 7. Placering: Jämtlands flyg- och lottamuseum, Optands fygfält, Östersund. Entusiaster vid Jämtlands

20 oktober, 2021

TP 85

Sud Aviation SE-210 Caravelle III Individnummer: 85172.Märkning: 13, 851. Placering: Flygvapenmuseum TP 85 var en av det svenska försvarets största hemligheter. Flygvapenmuseums exemplar av flygplanet är ett spännande tidsdokument från kalla kriget. Franska Sud

20 oktober, 2021

TP 83

Hunting Percival P66 Pembroke C1 Individnummer: 83008.Märkning: Omärkt. Placering: Flygvapenmuseum Svenska flygvapnet byggdes ut kraftigt under 1950-talet. För att täcka behovet av snabba flygtransporter mellan flygbaserna köptes Hunting Percival P66 Pembroke C1. Percival Pembroke

20 oktober, 2021

TP 82

Vickers Varsity T.1 Individnummer: 82001.Märkning: 8, 80. Placering: Flygvapenmuseum Under 20 år var signalspaningsflygplanet TP 82 ett av flygvapnets hemligaste flygplan. Men det användes också vid olika räddningsaktioner. Vickers Varsity var ett brittiskt specialflygplan