close

Flygplan

TP 85

Sud Aviation SE-210 Caravelle III

Individnummer: 85172.
Märkning: 13, 851.

Placering: Flygvapenmuseum

TP 85 var en av det svenska försvarets största hemligheter. Flygvapenmuseums exemplar av flygplanet är ett spännande tidsdokument från kalla kriget.

Franska Sud Aviation SE-210 Caravelle III var ett modernt passagerarflygplan när det flög första gången i mitten av 1950-talet. Det var jetdrivet, hade motorerna placerade på bakkroppen och ansågs stabilt och lättfluget.

Flygbolaget SAS köpte tidigt ett tjugotal Caravelle för passagerartrafik. När bolaget tog flygplanen ur trafik, köpte flygvapnet två av dem som fick beteckningen TP 85. En omfattande ombyggnad satte igång. Passagerarsäten fick lämna plats för skärmar, arbetsbord och den tidens mest sofistikerade teknik för signalspaning. Dessa två TP 85 blev Sveriges hemligaste flygplan och användes för signalspaning från början av 1970-talet och mer än tjugo år framåt.

Flygvapenmuseums TP 85 var huvudsakligen stationerat hos Försvarets radioanstalt, FRA, på den militära flygplatsen Malmen i Linköping. Det flög sista gången i slutet av 1990-talet och drygt tio år senare fick det sin plats utanför Flygvapenmuseum. Flygplanet öppnades för allmänheten första gången i september 2016, efter att delar av den hemliga elektroniska utrustningen hade monterats bort.

Kuriosa

Även om signalspaning är en tillåten underrättelseverksamhet, är tekniken mycket hemlig. Innehållet i flygvapnets båda TP 85 var några av Sveriges mest förborgade hemligheter. På Malmen i Linköping användes uttrycket: ”Det finns inte, och har du sett det – så finns det ändå inte.”

Lyssna

• 49 sekunder

Flygplan keyboard_arrow_down SK 60E 60142