2 maj, 2023

Visning: Caravelle – signalspaning under kalla kriget. Större sällskap

Flygplanet Sud Aviation SE-210 Caravelle flög för Försvarets radioanstalt (FRA) under åren 1974 till 1998. Det användes för signalspaning och flögs över svenskt och internationellt vatten, för att inhämta underrättelseinformation. Flygplanet var baserat på

2 maj, 2023

Visning: Caravelle – signalspaning under kalla kriget. Max 8 pers

Flygplanet Sud Aviation SE-210 Caravelle flög för Försvarets radioanstalt (FRA) under åren 1974 till 1998. Det användes för signalspaning och flögs över svenskt och internationellt vatten, för att inhämta underrättelseinformation. Flygplanet var baserat på

9 februari, 2022

J 35F DRAKEN

Saab 35 Draken Individnummer: 35496Märkning: På kroppen kronmärke och 16. På fenan 32. Placering: Söderhamn, F5 flygmuseum, Söderhamn Fem flottiljer senare står jag fortfarande på plattan Saab 35 Draken är ett militärt jetflygplan som utvecklades och

9 februari, 2022

J 32D LANSEN

Saab 32 Lansen Individnummer: 32603Märkning: På bakkroppen kronmärke och flottiljnummer 16; på fenan kodsiffra 33. Placering: F7 Gårds- och flottiljmuseum, Skaraborgs flygflottilj, Såtenäs. Med nosarna mot infarten till flottiljen F 7 står tre Saabsyskon – Lansen,

9 februari, 2022

SK 61A 61034

Beagle B 125 Bulldog Individnummer: 61034Märkning: Under nosspetsen kodsiffra 34; på bakkroppen kronmärke och flottiljnummer 5; på fenan kodsiffra 34 Placering: Flygteknikcenter, Ljungbyhed, Klippan. Inte bara piloter har fått sin utbildning på den här SK 61A.