close

Flygplan

Visning: Caravelle – signalspaning under kalla kriget. Större sällskap

Flygplanet Sud Aviation SE-210 Caravelle flög för Försvarets radioanstalt (FRA) under åren 1974 till 1998. Det användes för signalspaning och flögs över svenskt och internationellt vatten, för att inhämta underrättelseinformation. Flygplanet var baserat på Malmen, Linköping och är idag restaurerat för att visa hur flygplanet användes under 1970- och 1980-talen. Nu öppnar vi för första gången upp flygplanet för visningar och erbjuder en exklusiv och närgången inblick i hur FRA:s operatörer arbetade under den senare delen av kalla kriget. Det var en tid då FRA:s uppgift som ”larmklocka” åt det svenska försvaret var högst aktuell.

Observera att detta upplägg är en nedkortad version av den ordinarie visningen av Caravellen. Vi rekommenderar de grupper som är särskilt intresserade av Caravellen att boka en visning för mindre sällskap, för att få ytterligare fördjupning.

Sällskapet delas upp i mindre grupper. Varje grupp får varsin starttid då de ska samlas utanför Caravellen och spenderar övrig tid i museets utställningar.


Tillgänglighet:

Flygplanet är placerat utomhus. Ingång i och utgång ur flygplanet sker via en trappa. Framkomligheten inne i kabinen är begränsad.

Max 25 personer.

Tidsåtgång: 90 minuter
Bokningsbar säsong: 1 maj – 30 september. Flygplanet är känsligt för fukt- och temperaturförändringar. Det innebär att det endast öppnas för visningar under denna period, då det också är behaglig temperatur och goda ljusförhållanden för dig som besökare.


Visningsavgift
Under museets öppettid: 3 000 kr
Utanför museets öppettid: 4 000 kr