close

Flygplan

Visning: Caravelle – signalspaning under kalla kriget. Max 8 pers

Flygplanet Sud Aviation SE-210 Caravelle flög för Försvarets radioanstalt (FRA) under åren 1974 till 1998. Det användes för signalspaning och flögs över svenskt och internationellt vatten, för att inhämta underrättelseinformation. Flygplanet var baserat på Malmen, Linköping och är idag restaurerat för att visa hur flygplanet användes under 1970- och 1980-talen. Nu öppnar vi för första gången upp flygplanet för visningar och erbjuder en exklusiv och närgången inblick i hur FRA:s operatörer arbetade under den senare delen av kalla kriget. Det var en tid då FRA:s uppgift som ”larmklocka” åt det svenska försvaret var högst aktuell.

Tillgänglighet: Flygplanet är placerat utomhus. Ingång i och utgång ur flygplanet sker via en trappa. Framkomligheten inne i kabinen är begränsad.

Max 8 personer.

Tidsåtgång: 60 minuter

Bokningsbar säsong: 1 maj – 30 september. Flygplanet är känsligt för fukt- och temperaturförändringar. Det innebär att det endast öppnas för visningar under denna period, då det också är behaglig temperatur och goda ljusförhållanden för dig som besökare.

Visningsavgift
Under museets öppettid: 1 700 kr
Utanför museets öppettid: 2 500 kr