22 oktober, 2021

Skolprogram för SFI och SVA

Låt dina elever upptäcka militärflygets och det svenska folkhemmets historia. Museets utställningar ger nya insikter som lockar till samtal. Kunskapssynen i läroplanen för vuxenutbildningen poängterar att kunskap kommer till uttryck i olika former. Vid

22 oktober, 2021

DC-3:an – på hemligt uppdrag

Samhällskunskap Lyssna till berättelsen om det hemliga uppdraget, nedskjutningen och fram till att de efter 50 år bärgade flygplanskroppen av DC-3:an. I vår unika utställning DC-3:an – flygplanet som försvann, får du följa med

22 oktober, 2021

Kalla kriget och DC-3:an

Historia, samhällskunskap Ett skolprogram i Flygvapenmuseums utställningar om kalla kriget hjälper dina elever till en djupare förståelse för tillvaron i Sverige under den här tiden. Kalla kriget dominerades av terrorbalansen mellan supermakterna USA och

22 oktober, 2021

Det svenska folkhemmet

Samhällskunskap Eleverna får uppleva folkhemmet genom våra folkhemsmiljöer från början av 1950-talet till slutet av 1980-talet, ett för varje årtionde. Följ med på en visning genom folkhemmet i vår utställning Om kriget kommer, som

22 oktober, 2021

I barnens fotspår

Svenska, samhällskunskap Förskoleklass-Årskurs 3 Med tre barnböcker som utgångspunkt får ni en inblick i livet förr, med nedslag i tre olika tidsperioder: Sverige under första världskriget, 1950-talet och 1970-talet. Vi läser utdrag ur olika