22 oktober, 2021

Skolprogram för SFI och SVA

Låt dina elever upptäcka militärflygets och det svenska folkhemmets historia. Museets utställningar ger nya insikter som lockar till samtal. Kunskapssynen i läroplanen för vuxenutbildningen poängterar att kunskap kommer till uttryck i olika former. Vid

22 oktober, 2021

DC-3:an – på hemligt uppdrag

Samhällskunskap Lyssna till berättelsen om det hemliga uppdraget, nedskjutningen och fram till att de efter 50 år bärgade flygplanskroppen av DC-3:an. I vår unika utställning DC-3:an – flygplanet som försvann, får du följa med

22 oktober, 2021

Kalla kriget och DC-3:an

Historia, samhällskunskap Ett skolprogram i Flygvapenmuseums utställningar om kalla kriget hjälper dina elever till en djupare förståelse för tillvaron i Sverige under den här tiden. Kalla kriget dominerades av terrorbalansen mellan supermakterna USA och

22 oktober, 2021

Det svenska folkhemmet – skola

Samhällskunskap Eleverna får uppleva folkhemmet genom våra folkhemsmiljöer från början av 1950-talet till slutet av 1980-talet, ett för varje årtionde. Följ med på en visning genom folkhemmet i vår utställning Om kriget kommer, som

22 oktober, 2021

I barnens fotspår

Svenska, samhällskunskap Förskoleklass-Årskurs 3 Med tre barnböcker som utgångspunkt får ni en inblick i livet förr, med nedslag i tre olika tidsperioder: Sverige under första världskriget, 1950-talet och 1970-talet. Vi läser utdrag ur olika