close
modell av DC-3an innan kraschen
Närbild DC-3an, vraket
utställning om DC-3an som försvann, vraket av planet

Skolvisning

Kalla kriget och DC-3:an

Historia, samhällskunskap

Ett skolprogram i Flygvapenmuseums utställningar om kalla kriget hjälper dina elever till en djupare förståelse för tillvaron i Sverige under den här tiden.

Kalla kriget dominerades av terrorbalansen mellan supermakterna USA och Sovjetunionen. Även det alliansfria och neutrala Sverige upplevde ett hot från Sovjetunionen och utvecklade ett av världens starkaste flygvapen.

Nedskjutningen av en DC-3:a från det svenska flygvapnet 1952 var den mest dramatiska händelsen för Sverige under kalla kriget. Under samma tidsperiod pågick satsningen på det svenska folkhemmet som skulle leda till en tryggare tillvaro för medborgarna.

En av museets pedagoger leder dina elever genom två utställningar om kalla kriget. Eleverna uppmuntras till diskussion och dialog genom hela skolprogrammet.

Skolprogrammets innehåll 

  • Supermakternas kamp, den politiska dragkampen mellan öst och väst.
  • Det svenska samhället under kalla kriget.
  • Det svenska militärflygets utveckling och uppgift under kalla kriget.
  • Historien kring nedskjutningen och senare bärgningen av DC-3:an.
  • Diskussion kring aktuella samhällsfrågor, hotbilder och konflikter i Sverige och världen.

Fakta

Tidsåtgång: 60 minuter
Gruppstorlek: Maximalt 25 elever
Kostnad: 800 kronor per grupp
Läs mer och förbered visningen: Lärarhandledning (PDF)

Skolvisning keyboard_arrow_down DC-3:an – på hemligt uppdrag