close

Flygplan

S 32C LANSEN

Saab 32 Lansen

Individnummer: 32940
Märkning: På bakkroppen kronmärke och flottiljnummer 11; på fenan kodsiffra 40

Placering: På F11 Museum, Skavsta Flygplats, Nyköping

Delar från tre olika flygplansindivider har blivit en S 32C i presentabelt skick.

Saab 32 Lansen utvecklades och byggdes av Saab i Linköping. Det är ett tvåsitsigt militärt jetflygplan med plats för pilot och navigatör. Redan under slutet av 1940-talet diskuterade Saab och Flygförvaltningen ett nytt flygplan som skulle kunna ersätta B 18, J 21A, A 21R och J 30. Tester av olika konfigurationer ledde till ett enmotorigt pilvingat konventionellt flygplan.

Den första provflygningen med Saab 32 Lansen blev genomförd i november 1952. Flygvapnet fick den första leveransen av serietillverkade flygplan i december 1955. Lansen var flygvapnets första flygplan med allväderskapacitet och hade, en för sin tid, avancerad elektronisk utrustning.

Saab 32 fanns i fem olika versioner – attackflygplan, jaktflygplan, spaningsflygplan, målbogserare och störflygplan.

A 32A, attackversionen, tillverkades i 287 exemplar. Beväpningen bestod av fyra fasta automatkanoner och en yttre last av bomber och raketer. För anfall mot sjömål användes robot 04. Attackflyget med Lansen var en slagkraftig del av Sveriges invasionsförsvar under kalla krigets första decennier och kallades för ÖB:s klubba.

J 32B, jaktversionen, tillverkades i 118 exemplar. Beväpningen bestod av fyra fasta automatkanoner och flygplanet kunde också bära robot 24, jaktroboten Sidewinder. J 32B fick en betydligt kraftigare motor jämfört med A-versionen och fick därför smeknamnet Lansen sport.

S 32C, spaningsversionen, tillverkades i 45 exemplar och var utvecklad ur A 32A. Spaningslansen hade havsövervakning med radar och fotospaning som huvuduppgift. Det som var vapenbalkar på A 32A skulle på 32C bära de lysbomber som användes vid fotospaning i mörker.

J 32D var sex flygplan ur B-versionen som blev konverterade till målbogserarflygplan. Dessa var utrustade med antikollisionsljus och målbogseringsvinsch.

J 32E var fjorton flygplan ur B-versionen som blev konverterade till störflygplan. I dessa hade vapnen och den ordinarie radarutrustningen ersatts av inre och yttre störutrustning.

Saab levererade det här flygplanet till flygvapnet 1959 som placerade det på Södermanlands flygflottilj F 11 i Nyköping. År 1959 blev det baserat på Norrbottens flygflottilj F 21 i Luleå. Två år senare kom det tillbaka till F 11 och blev kvar där till tjänstgöringstidens slut 1979. Det utställda flygplanet består av delar från tre olika Lansen, flygplan som har använts vid brandövningar och som skjutmål. Entusiaster har arbetat för att åstadkomma ett flygplan i utställningsbart skick. Spaningslansen har bara sparats i två exemplar. Det här är det ena, det andra finns på Flygvapenmuseum. 

Kuriosa

Alla S 32C blev levererade till Södermanlands flygflottilj F 11. Under åren 1959 till 1961 var sex stycken utlånade till Norrbottens flygflottilj F 21 i Luleå.

Flygplan keyboard_arrow_down S 35E DRAKEN 35952