close

J 35A Draken 35051

Saab 35 Draken

Individnummer: 35051
Märkning: på framkroppen flottiljnummer 16; på fenan kodsiffra 15.

Placering: Utställd på Österlens flygmuseum, Östra Vemmerlöv, Östbo, Gärsnäs

Alla versioner av Saab 35 Draken finns på Österlens flygmuseum, så J 35A med individnummer 35051 är i gott sällskap.

Saab 35 Draken är ett militärt jetflygplan som utvecklades och byggdes av Saab i Linköping.

I flygvapnet skulle det ersätta J 29 Tunnan, J 32 Lansen och J 34 Hawker Hunter. Flygförvaltningens krav var att Saab skulle konstruera ett överljudsflygplan som snabbt kunde stiga till hög höjd för att bekämpa fientliga kärnvapenbärande bombflygplan. Med Drakens speciella design, smal flygkropp och dubbel deltavinge, uppfyllde Saab kraven.

Designen blev utvärderad i ett provflygplan med projektnamnet Saab 210. Provflygplanet var cirka 30 procent mindre än det slutgiltiga flygplanet. I oktober 1955 flög den första fullskaliga prototypen och serieleveranserna till flygvapnet började i december 1959. Draken flög snabbare än något tidigare svenskt flygplan. Men det fungerade också mycket bra i låg fart och kunde landa på flygvapnets vägbaser. Saab konstruerade också en spaningsversion och en tvåsitsig skolversion av Draken. Saab exporterade Draken i olika versioner till Danmark, Finland och Österrike.

Saab tillverkade J 35A i två olika utföranden – med kort respektive lång stjärtkon. De sextiofen först serietillverkade hade kort stjärtkon. Efterhand insåg flygvapenledningen att flygplanets topphöjd på cirka 13 000 meter inte var tillräcklig. För att få plats med en bättre efterbrännkammare, EBK, och öka Drakens kapacitet förlängde Saabs konstruktörer bakkroppen på resten av flygplanen i A-versionen. 

Det här exemplaret av J 35A, som har kort bakkropp, blev levererat till flygvapnet i juni 1961. Flygplanet har varit placerat på Bråvalla flygflottilj F 13 i Norrköping och på Upplands flygflottilj F 16 i Uppsala. Efter 1 169 flygtimmar tog flygvapnet det ur tjänst 1977. Flygvapenmuseum övertog flygplanet samma år och deponerade det till Österlens flygmuseum 2013.

Kuriosa

Adam kort och Adam lång var smeknamnen på de två varianterna av J 35A.

keyboard_arrow_down Kalla kriget och DC-3:an