14 oktober, 2021

JA 37 Viggen 37301

Saab 37 Viggen Individnummer: 37301Märkning: FC – 01 Utställd: Försvarets materialverk, FMV, test och evaluering, Malmslätt. På Malmen hos Försvarets materielverk står en raritet. Det är den första serietillverkade JA 37 Viggen, den som också fick