17 mars, 2023

Flygfärdig – det svenska flygvapnet tar form

I den här utställningen följer du det svenska militärflyget, från pionjärerna och etableringen av ett flygvapen, till jetflygets intåg. Ta del av dramatiska berättelser om hur drömmen att kunna försvara Sverige från luften blev