17 mars, 2023

Flygfärdig – det svenska flygvapnet tar form

I den nya utställningen kan du följa det svenska militärflyget, från pionjärerna och etableringen av ett flygvapen, till jetflygets intåg. Utställningen är uppbyggd runt fyra teman, och varje tema är indelat i flera undergrupper.