17 mars, 2023

Den 17 juni öppnar Flygfärdig – det svenska flygvapnet tar form

I den nya utställningen kommer du att kunna följa det svenska militärflyget, från pionjärerna och etableringen av ett flygvapen, till jetflygets intåg. Utställningen kommer att vara uppbyggd runt fyra teman, och varje tema är