close

SK 60D 60097

Saab 105

Individnummer: 60097
Märkning: I nosspetsen kodsiffra 97; på framkroppen kronmärke och flottiljnummer 5; på fenan kodsiffra 97.

Placering: Edströmska gymnasiet, Västerås

I Västerås står en raritet. En av tre SK 60A som blev konverterad till SK 60D.

I slutet av 1950-talet såg sig flygvapnet om efter ett jetdrivet skolflygplan. Kraven från Flygförvaltningen var att det nya skolflygplanet också skulle kunna fungera som attackflygplan och spaningsflygplan. På Saab i Linköping pågick det civila projektet Saab 105, ett företags- eller direktionsflygplan. Efter ett antal modifieringar uppfyllde Saab 105 Flygförvaltningens krav. Den 29 juni 1963 genomförde piloten Karl-Erik Fernberg den första provflygningen med prototyp 105-01. År 1964 tecknade flygvapnet ett avtal med Saab och beställde 150 exemplar av det tvåmotoriga jetflygplanet. Det fick den militära beteckningen SK 60 och fanns i fem versioner.

SK 60A är ett tvåsitsigt skolflygplan där lärare och elev sitter sida vid sida i katapultstolar. Fån den 17 juli 1967 har många blivande piloter fått sin jetskolning i det flygplanet.

SK 60B är en attackversion som under vingarna har fästen för raketer eller kapslar för automatkanoner.

SK 60C är en vidareutveckling av SK 60B och skulle användas för fotospaning. Flygplanet har förlängd nos med plats för panoramakamera och infrarödsökare IR-sökare.

SK 60D är ett fyrsitsigt civilmilitärt skol- och transportflygplan. Tre stycken SK 60A modifierades i mitten av 1970-talet efter ett förslag om en civilinriktad flygutbildning avsedd för reservofficerare. Piloter som fick den här utbildningen skulle inte flyga stridsflygplanen Draken och Viggen.

Flygplanen fick bland annat civil radio- och navigeringsutrustning och instrumenten var graderade i fot och knop istället för i meter och km/h. De hade inga katapultstolar utan fyra fasta stolar.

SK 60E är den version som från 1978 användes vid den förberedande civila flygutbildningen FCFU på F 5 i Ljungbyhed. Flygplanen är SK 60A som blev anpassade till civila normer på samma sätt som SK 60D. Sammanlagt blev tio stycken flygplan E-modifierade.

Det här exemplaret blev levererat till flygvapnet 1968 och är en av de tre SK 60A som modifierades till D-versionen. Flygplanet har varit baserat på Försökscentralen FC i Malmslätt och på Krigsflygskolan F 5 i Ljungbyhed. År 2001 blev det tagit ur tjänst och överfört till Flygvapenmuseum. Flygplanet hade då en flygtid på drygt 4 864 timmar.

Kuriosa

Alla tre SK 60D är bevarade. Denna, 60097, finns hos Edströmska gymnasiet i Västerås, Nordiskt flygteknikcentrum i Luleå har 60131 och monterad på pelare i Ljungbyhed park tronar 60132.

keyboard_arrow_down Luft och flyg, Åk F-3