close

Flygplan

JA 37 VIGGEN 37366

Saab 37 Viggen

Individnummer: 37366
Märkning: 13 – 36

Placering: F13 kamratförening, Bråvalla, Norrköping

F 13 kamratförening på Bråvalla i Norrköping såg till JA 37 Viggen 37366 fick skydd från regn och rusk.

Saab 37 Viggen är ett militärflygplan som utvecklades och byggdes av Saab i Linköping. Flygförvaltningens krav på Saab var att det nya krigsflygplanet skulle ha kort start- och landningssträcka och kunna utnyttja vägbaserna. Saab 37 Viggen uppfyllde kraven.

Viggen byggdes i fem grundversioner för olika uppgifter: AJ, attackflygplan som också kunde utföra jaktuppgifter; JA, jaktflygplan med viss attackförmåga; SH spanings- och havsövervakningsflygplan; SF, fotospaningsflygplan och SK, skolflygplan. Det första provflygplanet flögs 1967 och leveranserna till flygvapnet började 1971.

JA 37 Viggen är ett jaktflygplan med begränsad attackförmåga som ersatte J 35 Draken i aktiv tjänst. Det är mycket stora skillnader mellan JA 37 och de övriga versionerna. Bland annat fick JA 37 skrovet förstärkt; en större och kraftigare motor; förstärkt styrsystem; en modernare radar samt fast beväpning – en 30 mm automatkanon. Även elektroniken blev väsentligt förnyad. Bråvalla flygflottilj F 13 i Norrköping var 1980 den första flottilj som fick flygplanet. JA 37 blev taget ur tjänst och Viggensystemet nerlagt bara 14 år efter den sista leveransen till flygvapnet.

JA 37 Viggen 37366 levererades till flygvapnet 1983 och tjänstgjorde på Norrbottens flygflottilj F 21 i Luleå och på Upplands flygflottilj F 16 i Uppsala. Under många år stod flygplanet utomhus vid Saab i Linköping och blev hårt utsatt av väder och vind. I slutet av 2014 kom det till F 13 kamratförening på Bråvalla i Norrköping. Där har det blivit väl omhändertaget och fått ny målning och märkning.

Kuriosa:

Det här exemplaret har aldrig varit baserat på F 13 och märkningen 13 – 36 är konstruerad i samband med ommålningen. Men flygplanet kan inte förväxlas med någon annan JA 37 som funnits på flottiljen eftersom inget av dessa hade just den här märkningen.

Flygplan keyboard_arrow_down J 29F Tunnan 29670