close

skolvisning f-3

En skruv lös? F-3

Teknik, Fysik, matematik

Vad är egentligen flygplanen byggda av? Hur gör man när man bygger en flygmaskin? Vad heter alla verktygen som används? Vad kan DU bygga?

Vi upptäcker det material som våra flygmaskiner är byggda av. Vi tittar på olika verktyg och sedan får eleverna prova på att bygga tillsammans.

Under programmet kommer vi även prata om de olika geometriska formerna.

Programmet inleds med en kortare visning, och efter det arbetar eleverna i grupper. Vi använder oss av det svenska materialet EazyMec.

Stanna gärna en stund extra, för att upptäcka resten av museet, flygplanens material och former!

Innehåll

Teknik, material och flygplan

Enkel konstruktion

Problemlösning

Samarbete

Koppling till LGR11: Teknik, Fysik och matematik.

Innan besöket: Gruppera barnen med max 4 elever per grupp
För mer detaljer, se PDF fil nedan.
Tidsåtgång: 120 minuter
Gruppstorlek: Maximalt 24 eleverKostnad: 800 kronor per grupp

Läs mer och förbered visningen: PDF-fil

LÄRARSIDA:  (PDF kommer)