close

skolvisning f-3

Flygplanet som försvann F-3

Historia, samhällskunskap, svenska

Ett skolprogram om ett mysterium

I ett skolprogram om nedskjutningen av ett flygplan i fredstid kommer eleverna nära en av de mest dramatiska händelserna för Sverige under kalla kriget.

År 1952 sköts ett flygplan av typen DC-3 ner över Östersjön av sovjetiskt jaktflyg. DC-3:an tillhörde det svenska flygvapnet. Besättningens topphemliga uppdrag var att söka information om det land som de flesta i Sverige såg som det största hotet mot freden – Sovjetunionen. Flygplanet och besättningen försvann och skapade ett mysterium som kom att både förbrylla och intressera människor i många år. Först efter 50 år hittades vraket av flygplanet på Östersjöns botten. Vraket visas i dag i utställningen Hemliga handlingar – DC-3:an som försvann, där eleverna utforskar både föremål och historia kopplade till händelsen.

Följ med en av museets pedagoger genom den stämningsfulla utställningen om DC-3:an. Skolprogrammet bygger till stor del på samtal, där elevernas egna funderingar med koppling till historien om DC-3:an är i fokus. Eleverna får diskutera olika personliga perspektiv på händelsen, med syftet att leva sig in i historiska personers upplevelse.

Skolprogrammets innehåll

  • Historien om den nedskjutna DC-3:an: nedskjutning; mysteriet kring det försvunna flygplanet och dess besättning; upptäckten och bärgningen samt undersökningen av vraket.
  • Vad berättar föremålen som hittades i och omkring vraket?
  • Varför sköts ett flygplan ner trots att det inte var krig?
  • Vilka människor påverkades av nedskjutningen av flygplanet?
  • Vem bestämmer hur historiska händelser berättas?

Tidsåtgång: 90 minuter
Gruppstorlek: Maximalt 25 elever
Kostnad: 800 kronor per grupp
Koppling till LGR11: Svenska, historia och samhällskunskap
Innan besöket: Dela in eleverna i grupper om 3-5 personer
Läs mer och förbered visningen: Lärarhandledning åk F-3