close

skolvisning 7-9

Flygdrömmar, världskrig och livsöden

– Den farligaste eran i svensk flyghistoria

Historia | Samhällskunskap | Teknik

I Flygvapenmuseums utställning får dina elever genom den här visningen lära sig om det tidiga flygets historia och vilken roll flyget spelade under 1900-talets stora krig och samhällsförändringar.

År 1912 genomfördes den första militära flygningen i Sverige. Två år senare utbröt första världskriget och flygets avgörande roll i militära konflikter var snart ett faktum. För Sverige blev flyget ett livsviktigt verktyg för att vakta neutraliteten under de båda världskrigen.

Under visningen får dina elever lära sig mer om flygets utveckling och betydelse under 1900-talets första hälft, samt höra mer om både välkända flygarpersonligheter och mer okända livsöden ur den svenska flyghistorien. Personberättelserna sätts även i kontext till större historiska skeenden och samhällsförändringar som världskrig, revolutioner och kvinnors roll i samhället.

En av museets pedagoger leder dina elever genom utställningen. Eleverna uppmuntras till diskussion och dialog genom hela skolprogrammet.

Skolprogrammets innehåll

• Flygets utveckling, från pionjärflyg till de första jetflygplanen.
• Flygvapnets födelse och flygets roll i krig.
• Piloterna och deras familjer, levnadsvillkor och livsöden.
• Sveriges neutralitet och förhållning till stridande länder under världskrigen.
• Vapenfabriken Sverige, från småskalig produktion till självförsörjande.

Fakta

Tidsåtgång: 60 minuter
Gruppstorlek: Maximalt 25 elever
Kostnad: 800 kronor per grupp