close
ordersalen konferens
ordersalen konferens

konferens

Ordersalen

Under hösten 2023 fram till sommaren 2024 ska museets restaurang Calle C renoveras och kommer därför att ha begränsad tillgänglighet. Läs mer här!

Nära science centret Flyglabbet ligger sammanträdesrummet Ordersalen med plats för 24 personer i styrelsesittning . Möbleringen är flexibel med flera sammansatta, mindre bord. Rummet är utrustat med en interaktiv projektorlösning och högtalarsystem. En ordersal är traditionellt ett rum där chefen för ett militärt förband samlar sina officerare för att ge order.