close

Tidigare utställningar

Mayday Estonia

HKP 4 i insatsen som räddade liv

Natten den 28 september 1994 förliste passagerarfärjan M/S Estonia i hård storm nära Finska Utö i Östersjön. Av de 989 personerna ombord räddades och överlevde 137. Det är den största olyckan i fredstid i nordiska farvatten. Fartyg och helikoptrar från länderna kring Östersjön samarbetade i räddningsinsatsen under mycket svåra förhållanden. Från Sverige medverkade fjorton helikoptrar från flygvapnet och marinen, bland annat Flygvapenmuseums HKP 4 som står i utställningen Om kriget kommer – Sverige under kalla kriget. Vid tiden för katastrofen hade helikoptern beteckningen Y 64 och tillhörde marinen.

På årsdagen 25 år efter olyckan – alltså den 28 september – öppnade en liten utställning på Flygvapenmuseum om olyckan och räddningsinsatsen. I centrum i utställningen står HKP 4 och särskilt återges samarbetet mellan länderna kring Östersjön, mellan militär och civil verksamhet och insatsen som utfördes av helikopterbesättningen på Y 64.

Museipedagogen Helén Johansson har intervjuat flera personer som medverkade i räddningsarbetet. Via hörlurar kan besökare lyssna på gripande berättelser från hjältarna som slet i mörker och hårt väder för att rädda liv. Fotografier, filmer och ljudupptagningar liksom autentiska föremål visas också i utställningen.

Invigningen ägde rum lördagen den 28 september klockan 13:00. Samma dag klockan 14:00 medverkade personer som deltog i räddningsinsatsen i ett samtal om händelsen. Ytbärgarna Olle Mobergh och Kenneth Svensson, helikopterpiloten Agne Widholm och färdmekaniker Agne Asplund berättade då om sina insatser i samband med Estoniaolyckan.