close

Skolvisning

Hur styr du egentligen?

Kan du få en robot att gå dit du vill? Och vad har en robot med datorer och flygplan att göra?

Programmet inleds med en kortare visning med fokus på teknik och datorer och dess utveckling i våra flygmaskiner.

Barnen arbetar sedan i par och lär sig grundläggande programmering med hjälp av Bluebots.

Vi har olika steg och man kan komma tillbaka flera gånger med stegrad nivå.

Innehåll

  • Datorer och flygplan
  • Förståelse för algoritmer
  • Enkel programmering

Koppling till LPFÖ98: Se PDF
Innan besöket: Dela in eleverna i par. För mer detaljer, se PDF fil nedan.

Tidsåtgång: 90 minuter
Gruppstorlek: Maximalt 16 elever (2 barn per robot)
Kostnad: 800 kr
Läs mer och förbered visningen: Lärarhandledning  (pdf-fil öppnas i nytt fönster)

Skolvisning keyboard_arrow_down Kopplar du?