close

Skolvisning

Från Duk till Gripen

Historia | Teknik

Vad är teknik? Hur möter och använder vi oss av teknik i vardagen? Vad är det egentligen som driver teknikens utveckling?

Under Flygvapenmuseums teknikvisning letar ni er genom muséets utställningar och tittar närmre på olika typer av teknik som används i våra flygplan; från de allra äldsta till de mest moderna. I utställningarna får ni se och röra olika typer av material som används vid flygplanskonstruktion samt diskutera vilka funktioner olika sorters teknik fyller.
Ni guidas genom utställningarna av en pedagog som berättar om museets flygplan och föremål samt uppmuntrar eleverna till dialog och egen reflektion. Visningen äger rum i utställningarna Flygfärdig: Det svenska flygvapnet tar form och Om kriget kommer: Sverige under alla kriget.
Eleverna får genom visningen en vidgad tekniksyn. De lär sig att se tekniken ur olika perspektiv och att diskutera teknik utifrån dem. De kommer i kontakt med både enskilda föremål och större tekniska system.


Skolprogrammets innehåll

• Teknikletande i museet.
• Flygplanens tekniska utveckling.
• Tekniken i vår vardag.
• Syftet med tekniken och drivkrafterna bakom den.

Fakta

Tidsåtgång: 60 minuter
Gruppstorlek: Maximalt 25 elever
Kostnad: 800 kronor per grupp