close

Utställningar

Fotoutställning Aurora 23

Utställningen består av ett tjugotal bilder med förklarande texter och finns att beskåda på insidan av staketet utanför Flygvapenmuseums entré.

Se en fotoutställning på Flygvapenmuseum som visar Flygvapnets verksamhet under övningen Aurora 23. Bilderna föreställer allt från masskademoment, fingerat flyghaveri och stabstjänst till ubåtsjakt, stridsflygplan, fällning av fallskärmsjägare, internationella samarbeten och besök av representanter från det svenska kungahuset.

Om Aurora 23

För att öka Försvarsmaktens militära förmåga genomfördes försvarsmaktsövning Aurora 23 den 17 april till 11 maj 2023. Aurora 23 var en övning där samtliga försvarsgrenar och stridskrafter deltog och som ökade den samlade förmågan att möta ett eventuellt väpnat angrepp mot Sverige.

Under våren övade samtliga delar av Försvarsmakten tillsammans med utländska aktörer och civila myndigheter i den största nationella övningen på mer än 30 år.

Övningen genomfördes i luften, på marken och till sjöss. Förband över hela Sverige var delaktiga men det var framförallt i södra Sverige samt på och runt Gotland som övningen märktes mest.

Deltagande nationer förutom Sverige var USA, Storbritannien, Finland, Polen, Portugal, Norge, Estland, Lettland, Litauen, Ukraina, Danmark, Österrike, Tyskland och Frankrike. Omkring 26 000 män och kvinnor deltog.