close

Tidigare utställningar

En svensk atombomb

alarm 17 oktober 2015 - 8 maj 2016

Utställningen handlar om svensk forskning under kalla kriget med avsikt att framställa kärnvapen. Se fotoutställningen med bilder från en tidigare hemlig värld!

I augusti 1945 fällde USA en atombomb över Hiroshima. Det var ett vapen som inte liknade något världen tidigare hade skådat.

Bara några veckor senare började det nybildade Försvarets forskningsanstalt, FOA, i hemlighet att forska om det nya massförstörelsevapnet. Det var det första steget i strävan efter att skapa en svensk atombomb. Forskningen fortsatte fram till 1972, då FOA lade ner sitt plutoniumlaboratorium. En svensk atombomb blev aldrig verklighet.

Fotografier från kraftverken

I utställningen En svensk atombomb ser du nytagna bilder på tidigare hemliga och otillgängliga miljöer. Fotograf är Henrik von Klopp. Följ med in i kontrollrum, reaktorshallar och kylbassänger i kraftverken som spelade en viktig roll i det svenska kärnvapenprogrammet.

I utställningen kan du också se utdrag ur informationsfilmer om kärnkraftverken från 1960-, 1970- och 1980-talen. Här finns också en Robot 322 – en Saabkonstruerad försöksrobot som var tänkt att bära kärnvapen.

Utställningen är producerad med stöd av Hewlett Packard.

Tidigare utställningar keyboard_arrow_down Flygets teknikutveckling