close

Skolvisning 4-6

En skruv lös? 4-6

Teknik, Fysik, matematik

Vad är egentligen flygplanen byggda av? Hur gör man när man bygger en flygmaskin? Vad heter alla verktygen som används? Vad kan DU bygga?

Tillsammans tittar vi på de material som våra flygmaskiner är byggda av. Är det någon skillnad på äldre och yngre maskiner? Vad behöver man för verktyg och vad finns det för yrken som arbetar med att bygga flygmaskiner. Efter en kortare visning får eleverna prova på att bygga tillsammans.

Kanske behöver du göra en skiss och ritning innan du sätter igång?

Vi använder oss av det svenska materialet EazyMec.

Stanna gärna en stund extra, för att upptäcka resten av museet, flygplanens material och former!”

Innehåll

Teknik, material och flygplan

Enkel konstruktion

Problemlösning

Samarbete

Koppling till LGR11: Teknik, Fysik och matematik.

Innan besöket: Gruppera barnen med max 4 elever per grupp
För mer detaljer, se PDF fil nedan.
Tidsåtgång: 120 minuter
Gruppstorlek: Maximalt 24 elever
Kostnad: 800 kronor per grupp

Läs mer och förbered visningen: PDF-fil

LÄRARSIDA:  (PDF kommer)