close

Utställningar

Basker blå

Digital utställning av Armémuseum

En personlig utställning om mod, rädsla och risktagande. Veteraner från de fyra FN-missionerna Suez, Kongo, Bosnien och Mali berättar om tankar och upplevelser innan-, under- och efter mission. Om att göra skillnad och om att komma tillbaka från något omvälvande.

Frågor om mod och livsval är högst aktuella, just nu finns fler konflikthärdar i världen än på länge. Utställningen ger en inblick i svenska fredsbevarande insatser i FN:s regi och inblick i veteranernas verklighet liksom de anhörigas. Verkligheter som kan vara svåra att förklara och svåra att förstå.

Jag tror att många undviker att fråga vad jag varit med om

Erika Borgström, veteran Mali 2014

Den tunga Volvobilen flög tio meter och landade med en kraftig smäll

Kjell Jonsson, veteran Suez 1957

Besök hela utställningen digitalt här