Ombyggnation

Taket byggs om…

…ja, och så passar vi på att bygga en ny utställning i världsklass också!

Ta del av vårt viktiga och mest ohemliga uppdrag någonsin. Vi genomför just nu en stor takrenovering för att skapa en säkrare miljö för vår unika flygplanssamling. Vi passar också på att bygga nya utställningar.

Flygvapenmuseums äldsta hallar byggdes 1984 och 1989. Byggnormerna har därefter ändrats, och därför har museets hyresvärd Specialfastigheter beslutat att förstärka takstolarna och byta tak. I augusti 2020 startades förstärkning av takstolarna i den ena hallen. Under tiden förvaras flygplanen tätt instuvade i den andra hallen, förutom några få som förvaras utomhus.

En bonus av takförstärkningen är att takstolarna nu klarar av att bära en sprinkleranläggning.

Ny utställning

Den nya utställningen som museet bygger kommer visa militärflygets utveckling från flygets födelse fram till jetmotorns intåg och ha tre tydliga spår; Det svenska militärflyget, Sverige samt världen. Målsättningen är att skapa en nyskapande, upplevelsebaserad utställning som berör och tillför olika perspektiv.

Utställningen ska engagera besökarna oavsett bakgrunder och förutsättningar för lärande samt uppmuntra till utforskande och lärande. Utställningen beräknas vara klar till sommaren 2023. De gamla utställningarna i de äldre hallarna är nedmonterade.