Föredrag

Föredrag: Aurora 23

Hör om den kommande stora militärövningen Aurora 23 med nästan 30 000 deltagare.

Aurora 23 blir den största försvarsmaktsövningen på många år och den kommer att både synas och höras. I stort sett samtliga svenska förband ingår, tillsammans med deltagare från 14 andra länder och flera civila aktörer. Övningen pågår mellan 24 april och 11 maj.

Hör förvaltare Nina Ahlander och överstelöjtnant Mathias Johansson från den lokala övningsledningen på Helikopterflottiljen berätta om Aurora 2023 och dess omfattning. Ta chans att ställa dina frågor!

Mer om Aurora 23

Stridsområdet ligger söder om Östergötland i luften, till sjöss och på marken, men ett antal flygbaser kommer att vara aktiva i Östergötland. Det innebär trupprörelser på marken i och genom länet, skottlossning med lös ammunition för att försvara baserna, samt starter och landningar med militära flygplan på tider och platser som man inte är van att se.

Syftet med övningen är att öva försvaret av Sverige, att visa Försvarsmaktens förmåga och öva att samordna större enheter, inklusive stöd från andra nationer. Totalförsvaret kommer också att övas ihop med civila aktörer i vissa moment.

Praktisk information
  • book_online

    Föredraget är gratis men begränsat med platser. Vill du gå in i museets utställning är entréavgiften 80 kr.