Information gällande Covid-19

Information gällande covid-19 från och med 23 december

Senast uppdaterad: 2021-12-22

Vi anpassar verksamheten för att minska smittspridning av coronaviruset enligt de nya föreskrifterna. För att du ska känna dig trygg under ditt besök vidtar vi försiktighetsåtgärder och vi ber dig som besökare att hjälpa till, genom att stanna hemma vid sjukdom, tvätta händerna och hålla avstånd till varandra och personalen.

Det maximala antalet besökare är baserat på 10 kvm per person.

Direktiv från och med 1 december

De nya direktiven innebär att vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med över 100 deltagare, behöver medverkande visa upp ett vaccinationsbevis. Vaccinationsbevis utfärdas av E-hälsomyndigheten, läs mer här: https://www.ehalsomyndigheten.se

Vad gäller på Flygvapenmuseum?

Då museibesök i allmänhet inte räknas till ”allmänna sammankomster och offentliga tillställningar” behöver du som besökare inte uppvisa något vaccinationsbevis för att besöka museet.

Inga av museets evenemang kommer att ha 100 eller fler medverkande, vilket betyder att du som besökare kan medverka i våra evenemang utan att uppvisa vaccinationsbevis.

De nya reglerna berör endast allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus med fler än 100 deltagare, såsom offentliga danstillställningar på nattklubbar, konserter och shower som anordnas för allmänheten. Exempelvis servering av julbord utan konsert, show eller liknande inslag utgör i sig inte en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning.

Vi ber dig som besökare att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att fortsätta hålla avstånd, stanna hemma om du är sjuk och testa dig vid symtom. Läs mer på: https://www.folkhalsomyndigheten.se/

Läs mer om de nya rekommendationerna kring allmänna sammankomster och offentliga tillställningar här: https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2021/november/forslag-pa-atgarder-mot-covid-19-vid-allmanna-sammankomster-och-offentliga-tillstallningar/