Ombyggnation

Aktuell information

12–16 juni 2023

Hela museet stängt för besökare på grund av förberedelser inför öppnandet av den nya utställningen.

Under våren

Den största delen av utställningarna är öppet för besökare, men i en del av museet pågår bygget och den delen är därför stängd under våren.

17 juni 2023

Hela den nya basutställningen öppnar.

Flygvapenmuseum bygger ny utställning

Flygvapenmuseums äldsta hallar byggdes 1984 och 1989. Byggnormerna har därefter ändrats, och därför har museets hyresvärd Specialfastigheter beslutat att förstärka takstolarna och byta tak. I augusti 2020 startades förstärkning av takstolarna i den ena hallen. Under tiden förvaras flygplanen tätt instuvade i den andra hallen, förutom några få som förvaras utomhus. Nu har den stora takrenoveringen för att skapa en säkrare miljö för vår unika flygplanssamling genomförts.

I samband med takrenoveringen passar Flygvapenmuseum på att bygga ny basutställning. Nu återstår arbetet med att färdigställa utställningen, som kommer att vara färdig till sommaren 2023.

Bakgrund

Det svenska Flygvapnet bildades 1926. En ny militär era tar vid. I den utställning som just nu byggs, flyttar ett trettiotal militära flygplan från nittonhundratalets första hälft in. Från det allra första militära flygplanet, Nyrop nr. 3 även kallad ”Bryggarkärran”, till det första inhemskt konstruerade och tillverkade jetflygplanet Saab J 21R.

Tillsammans med flygplanen berättar vi om de människor som gjorde flygvapnet möjligt. De flygförare som med nyfikenhet, äventyrslusta och framåtanda tjusade massorna vid stora flyguppvisningar. Konstruktörerna som byggde och konstruerade flygmaskiner som gick från ”kråkbon av trä och tyg” till lättmetall och jetmotorer. Personerna som bemannade flottiljerna på marken och såg till att hålla maskinerna i luften. Alla var de med och la grunden för dagens moderna flygvapen.

Med hjälp av arkivmaterial och ett stort antal föremål sätts flygmaskinerna och personerna in i sitt ursprungliga sammanhang. Vi förflyttas till tiden då kommunikationen mellan flygmaskin och markledning via morsesignaler var en revolution, och väderkartor plötsligt blev ett måste. När propellrar och motorer lyfte till hisnande tusen meter. När flygmaskinerna utvecklades till jaktplan eller bombflygare. Då idén om ett självständigt, neutralt Sverige tog sin form.

Välkommen att tillsammans med oss förundras över de som gjorde drömmen att flyga till verklighet, med en önskan om att försvara vårt land från luften.

Den nya basutställningen öppnar 17 juni 2023.

Tips!

Stora delar av utställningsbygget kommer att kunna följas på plats i museet, men även via sociala medier.